Förebyggande ekonomisk familjejuridik

Hos oss får du träffa en jurist specialiserad inom ekonomisk familjerätt för ett förutsättningslöst möte där syftet är att åstadkomma ett heltäckande juridiskt skydd för livets alla händelser. Tillsammans går vi igenom din familjesituation och eventuella behov för att ge dig och din familj ett långsiktigt skydd och ett tryggare liv.

Familjejuridiken, är det rättsområde som vi förr eller senare kommer i kontakt med. Juridiska spörsmål som uppstår inom familjen och som rör familjens ekonomiska angelägenheter kan väcka starka känslor hos de inblandade. Därtill är den ekonomiska familjerätten en komplicerad del av juridiken där de åtgärder som vidtas får en direkt inverkan på familjens situation. Det är därför av avgörande betydelse att ta hjälp av en jurist som har särskild kompetens inom ekonomisk familjerätt.

Visste du till exempel att du och din partner inte alltid ärver varandra trots att ni är gifta? Eller att ditt företag kan ingå i en bodelning om det inte har reglerats juridiskt?

Våra familjerättsjurister utgår från Stockholm, Uppsala, Göteborg och Helsingborg.

Våra jurister erbjuder följande tjänster.

Upprättande av:

 • Testamente
 • Framtidsfullmakt                        
 • Gåvobrev
 • Äktenskapsförord
 • Bouppteckning                     
 • Samboavtal                                    
 • Fullmakt
 • Aktieägaravtal
 • Arvskifte
 • Bodelning under äktenskapet
 • Köpeavtal
 • Lagfartsansökan
 • Skuldebrev / revers
 • Samäganderättsavtal

En kvinna som håller upp sitt skrattande barnbarn i luften.

Fasta priser

Vi arbetar med trygghet och transparens. När livet förändras ska juridiken hänga med, och därför brukar vi säga att vi arbetar med levande dokument som ska ses över och uppdateras under resten av livet. Det är viktigt att du regelbundet kan få en överblick av din livssituation och få veta vad som gäller i varje ny fas i livet. Vår modell med fasta engångspriser gör att du alltid får den juridiska hjälp du behöver utan att vara rädd för att kostnaderna ska springa iväg, varken idag eller i framtiden. När du anlitar en av våra jurister ingår således även framtida rådgivning, uppdatering och anpassning av dina juridiska dokument.

En liten djupdykning i några av de familjerättsliga dokument som vi upprättar

Framtidsfullmakt
Vid svåra livshändelser som stroke eller demens kan det vara en stor trygghet att på förhand ha bestämt vem som ska företräda dig, istället för att behöva gå vägen via en kommunalt tillsatt god man. Genom en framtidsfullmakt har du möjlighet att välja vem som ska hjälpa dig med både vardagliga ärenden och stora livsbeslut, samt bestämma hur ett sådant uppdrag ska utföras. På så sätt kan du hålla beslutsfattandet inom familjen och på dina villkor. Då blir det möjligt för familjen att anpassa sig till förändrade livsförhållanden och undvika att stora tillgångar som fastigheter och investeringar ligger fastlåsta under lång tid då du inte själv kan fatta beslut.

Testamente
I motsats till vad många tänker handlar ett testamente inte endast om att styra vad som ska gå till vem. En annan funktion som är minst lika viktig är att du kan upprätta ett skydd för dina efterlevande anhöriga så att inte arvet går förlorat i eventuell framtida skilsmässa eller bodelning. Exempelvis kan du som förälder se till att ditt barn inte behöver upprätta eget äktenskapsförord för att skydda arvet efter dig, vilket kan vara en känslig fråga att själv ta upp i början av en relation.

Äktenskapsförord
Äktenskapsförordet är ett dokument som är till för att makar ska kunna avtala om huruvida viss egendom ska ingå i en framtida bodelning. Bodelning sker vid skilsmässa eller då ena maken avlider. Äktenskapsförordet kan därför användas för att till exempel hålla en sommarstuga, som sedan flera generationer tillbaka tillhört ena makens familj, utanför en framtida bodelning. Det kan också användas för att skydda en efterlevande make från arvsanspråk från den andra makens barn. Äktenskapsförordet bygger på att de två makarna är överens och används således för att på förhand uppnå förutsägbarhet och förebygga framtida konflikter.

Samboavtal
Ett samboavtal har många likheter med ett äktenskapsförord och reglerar huruvida sambors gemensamma bostad och bohag ska ingå i en bodelning om paret separerar eller någon av dem avlider. Samboavtalet kan exempelvis användas för att avtala att en gemensam bostad som betalats av den ena sambon ska förbli i den sambons ägo efter att samboförhållandet upphört.

Gåvobrev
Ett gåvobrev används om du vill ge bort en gåva, till exempel kontanta medel, värdepapper, fastighet eller bostadsrätt eller andel därav, under tiden du lever och du vill att överlåtelsen ska regleras på något sätt. Det är krav på att ett gåvobrev upprättas för att en gåva av en fastighet, bostadsrätt eller tomträtt ska bli juridiskt giltig. I ett gåvobrev kan du föreskriva villkor såsom att gåvan ska vara gåvotagarens enskilda egendom och inte behöver tas upp i en eventuell bodelning. Du kan också reglera huruvida gåvan ska avräknas som förskott på arv.

Aktieägaravtal/kompanjonavtal
För dig som är egenföretagare är det viktigt att tänka på vad som händer med bolaget om något händer dig eller din kompanjon eller om ni blir oense. Det kan uppkomma frågor om vem som ska fortsätta driva företaget och om det ska kunna ärvas, eller om det istället ska avvecklas.

Samäganderättsavtal
Om det inte finns något samäganderättsavtal avseende samägd fastighet gäller lagen om samäganderätt. Enligt denna lag kan tingsrätten bestämma att egendom ska tvångsförsäljas om delägarna till egendomen inte kan komma överens om förvaltningen. Ett samäganderättsavtal är viktigt för att eliminera risken för att gemensamt ägd egendom säljs mot någon delägares vilja.

Det finns dessutom andra regler som följer med lagen, regler som delägare eventuellt inte anser önskvärda för sin situation, som kan undvikas genom ett samäganderättsavtal. Ett samäganderättsavtal kan med andra ord minimera risken för onödiga meningsskiljaktigheter, eftersom delägarnas rättigheter och skyldigheter klarlagts på förhand i samäganderättsavtalet.

En avskiljare.

Inställningar för cookies
Vår webbsida använder cookies för att hemsidan och våra tjänster ska fungera som de ska. Cookies hjälper oss att förbättra användarvänligheten för dig som besökare, och därför är vissa cookies nödvändiga för att webbsidan ska vara fullt fungerande. Nedan kan du läsa mer om våra cookies och vilka som är valbara.
Inställningar för samtycke
Inställningar för samtycke
Nödvändiga cookies
Dessa cookies används då våra besökare använder en funktion på vår webbplats och är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera fullt ut. Dessa cookies kan därför inte stängas av. Cookies används exempelvis då du fyller i ett formulär eller skapar ett konto och lagrar ingen personlig identifierbar information.
Prestanda cookies
Denna typ av cookie hjälper oss att följa antal besök på vår webbsida och hur våra användare hittade till oss. Vi använder cookies till att mäta och analysera för att exempelvis kunna förbättra användarvänligheten på vår webbplats. Vi kan med hjälp av våra insamlade cookies analysera hur användaren navigerar på webbplatsen, och ta bort irrelevanta sidor och information för att skapa ett så användbart material för våra kunder som möjligt. Den information som vi sparar är exempelvis vilka produktsidor som du besöker.
Marknadsföring
Dessa cookies används för att kunna analysera hur vi kan marknadsföra våra produkter och tjänster. Insamlingen av cookies kan exempelvis hjälpa oss att anpassa annonser till våra besökare baserat på dess tidigare användning av våra tjänster.